Gün zarýadyny dolandyryjy gollanma

Gysga düşündiriş:

Öýde ulanmak üçin 12V / 24V 10A 20A 30A PWM lomaý lomaý


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Öýde gün ulgamyny ulanmak üçin ýörite döredilen.
Iň tygşytly önüm.
Pes tok gün zarýadyny dolandyryjy.
12V 24V Awtomatiki geçiriş, ilki bilen 12V batareýany birikdiriň, gözegçilik ediji 12V bolar.24V batareýa bolsa, gözegçilik ediji 24V bolar.

Anormal hadysalar

Sebäp

Çözgüt

Güneşli, ýöne töleg alynmaýar

Fotowoltaik panelleriň açyk zynjyry ýa-da ters birikmesi

Birikdiriň

Iconükleme nyşany açyk däl

Re modeimi nädogry düzmek / Batareýa pes

Againene sazlaň / Zarýad beriň

Nyşan haýal ýüklenýär

artykmaç ýük

Loadük wattyny azaltmak

Nyşan çalt ýüklenýär

Gysga zynjyrdan goramak

Awtomatik birikdiriň

Öçüriň

Batareýa gaty pes ters

Batareýany / birikmäni barlaň

Jikme-jiklikler

SYN--CMLS03-details2
SYN--CMLS03-details1

Sorag-jogap

OEM & ODM ugratmaga taýynmy?

Hawa, biz güýçli zawod, bir bölek hem iberilip bilner we önümleri hem özüňiz üçin düzüp bileris, MOQ köp zawodlardan has pesdir.

Biziň artykmaçlygymyz näme?

Professional gözleg we gözleg toparymyz bar, isleýän önümleriňizi düzüp bileris.
10,000 inedördül metr we 100-den gowrak işgär bar.ISO9001-den geçiň.

Hilini nädip kepillendirip bileris?

Köpçülikleýin önümçilikden öň elmydama önümçilikden öňki nusga;we gaplamazdan ozal 38 hil barlagy.
Productshli önümlerimiz CE, CCC, UL PSE we RoHS şahadatnamasyndan geçdi.MSDS iberiş resminamalaryny üpjün ediň.

Bizden näme satyn alyp bilersiňiz?

Gün daňylan inwertor, Gün öçürilen gibrid inwertor, Arassa sin tolkun inwertory, Üýtgedilen sinus tolkun inwertory, MPPT / PWM gün gözegçilik ediji, Batareýa zarýad beriji, Gün yşyklandyryş ulgamy, Güýç öwrüjisi we ş.m.

Amatly önümleri nädip saýlamaly?

Web sahypamyza giriň we satuwlarymyz bilen habarlaşmakdan çekinmäň, mugt tehnologiýa maglumatlary we bäsdeşlik bahasy bilen üpjün ederis.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler