Pwm gün zarýad gözegçiligini awtomatiki uýgunlaşdyryň

Gysga düşündiriş:

Awto Gün zarýadyny dolandyryjy PWM goşa USB çykyş gün öýjükli paneli zarýad beriji sazlaýjy 12V24V Power HD LCD displeý


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Öýde gün ulgamyny ulanmak üçin ýörite döredilen.
Içinde iň tygşytly önüm.
Pes tok gün zarýadyny dolandyryjy.
12V 24V Awtomatiki geçiriş, ilki bilen 12V batareýany birikdiriň.
Dolandyryjy 12V bolar.
24V batareýa bolsa, gözegçilik ediji 24V bolar.

Model

10A

20A

30A

40A

50A

60A

Ulgam naprýa .eniýesi

12V / 24V

12V / 24V, 48V

12V / 24V, 48V

12V / 24V, 48V

12V / 24V, 48V

12V / 24V, 48V

Gün paneli giriş

50V

50V / 100V

50V / 100V

50V / 100V

50V / 100V

50V / 100V

Suw geçirmeýän

IP32

IP32

IP32

IP32

IP32

IP32

USB

2 USB

2 USB

2 USB

2 USB

Hiç biri

Hiç biri

Ölçegi (CM)

18.7 * 9 * 4.7

18.7 * 9 * 4.7

18.7 * 9 * 4.7

19.5 * 10.7 * 5

18.7 * 12.2 * 5.7

18.7 * 12.2 * 5.7

Gaplamagyň ululygy (CM)

20 * 10.2 * 5.3

20 * 10.2 * 5.3

20 * 10.2 * 5.3

21 * 11.8 * 5.9

20 * 13.2 * 6.3

20 * 13.2 * 6.3

Agramy

320g

320g

320g

340g

588g

588g

Aýratynlyklary

(1) Gün ulgamynda gün paneliniň we batareýanyň işleýşini awtomatiki dolandyrmak.
(2) Jübi telefonynyň zarýadyny goldamak üçin goşa USB çykyşy, iň ýokary tok 2,5A.
(3) Içinde gysga utgaşdyrylan gorag, açyk zynjyrly gorag, ters gorag, aşa ýükden goramak.
(4) Goşa MOSFET Tersine tok, ýyldyrym çakmagyndan goramak.
(5) Batareýanyň ömrüni uzadyň we ýüküň gowy işlemegini üpjün ediň.
(6) Gurmak we işlemek aňsat.
(7) Kiçijik gün energiýasy ulgamy üçin amatly.

Jikme-jiklikler

30A gün zarýad gözegçiligi

* Naprýa .eniýe: 12V / 24V
* Artykmaç zarýaddan goramak: 14.4V / 28.8V
* Artykmaç zarýad Floüzýän zarýad: 13.7V / 27.4V
* Zarýadyň dikeldiş naprýa .eniýesi: 12.6V / 25.2V
* Zyňyndydan goramak: 10.7V / 21.4V
* Modeük tertibi: 24 sagat, 1-23 sagat, 0 sagat
* Iň ýokary giriş güýji we naprýa; eniýe: 390W / 12V;780W / 24V
* Deňleşdirmek: B01: möhürlenen 14.4V / B02: Gel 14.2V / B03: suw 14.6V

SYN-LS-09-details1
SYN-LS-09-details2

Sorag-jogap

Öndüriji?

Hawa, biz öndüriji.

Gowşuryş wagtyňyz näçe?

Adatça tölegden soň 3-5 iş güni;Requirementörite talap sargytlary, gowşuryş wagty ylalaşylýar.

Önümler ony alandan soň işläp bilmeýän bolsa, men näme etmeli?

Siziň üçin täze zatlary birbada çalşarys we bu meselä karar bereris.

Kepillik näme?

Täze zatlary mugt çalyşmak üçin 1-3 aý.

Dürli önümlere görä 1-2 ýyl mugt abatlamak.

OEM dizaýnyny kabul edýärsiňizmi?

Hawa, şeýle edýäris.Talabyňyza görä dizaýn edip bileris, MOQ adatça 1-10.

Aýlygy 30% öňünden kabul edýärsiňizmi?

Hawa, şeýle edýäris.30% töleg alanyňyzda harytlaryňyzy taýýarlap bileris we galan 70% tölegden soň iberip bileris.

Haýsy töleg şertlerini kabul edýärsiňiz?

Alibaba Trade Assuarce, T / T, PayPal, Western Union, Wechat, Alipay, kassa görnüşinde (RMB ýa-da ABŞ dollary) kabul edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler