Biz hakda

about1

Kompaniýanyň tertibi

“Jiangyin Synovi New Energy Technology Co., Ltd.” daşky gurşawa arassa “Rehargeable Deep Cycle AGM”, möhürlenen gurşun kislotasy (SLA) batareýalary, Gün GEL batareýalary we Pure Sine Wave Inverter, Outdoor Power ýaly önüm öndüriji we eksport ediji. Stansiýa, Mono Gün paneli, Poli Gün paneli, Gün kabeli, Gün birikdirijileri. 2003-nji ýylda döredilen SYNOVI, takmynan 1000 işgäri öz içine alýan ýokary derejeli tehniki we önümçilik işgärleriniň topary tarapyndan goldanýan tejribeli dolandyryş toparyny öz içine alýar. Dünýäde ýerleşýär. synp, Hytaýyň Guangdong şäherinde 50 000 inedördül metrlik häzirki zaman senagat parky.

SYNOVI döredileli bäri öz hünär hilini dolandyryş ulgamy bar. ISO9001 hil dolandyryş ulgamy, ISO14001 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy şahadatnamalaryny üstünlikli aldyk we OHSAS 18001-iň barlagyndan geçdik. Şeýle hem, önümiň hilini dürli-dürli tanadyk.SYNOVI, müşderileriň real wagt haýyşy boýunça ODM we OEM sargytlarynda başarnykly. Şu gün Hytaýda ýeke-täk ygtybarly batareýa we gün hyzmatdaşy üçin bize geliň.

Näme üçin bizi saýlamaly?

2003-nji ýylda döredilen SYNOWI takmynan 1000 işgäri bilen yzygiderli giňeldi we ýokary hünärli tehniki we önümçilik işgärleri tarapyndan goldanýan tejribeli dolandyryş toparyny öz içine alýar. Hytaýyň Guangdong şäherinde 50 000 inedördül metrlik dünýä derejesindäki, häzirki zaman senagat parkynda ýerleşýär.

Topar

SYNOWI takmynan 1000 işgäre yzygiderli giňeldi, bu ýokary hünärli tehniki we önümçilik işgärleriniň topary tarapyndan goldanýan tejribeli dolandyryş toparyny öz içine alýar.

Tejribe

2003-nji ýylda döredilen, daşky gurşawa arassa “Rechargeable Deep Cycle AGM” we Gün bilen baglanyşykly beýleki önümlerde 20 ýyla golaý tejribeli hünärmen öndüriji we eksportçy.

Hil

ISO9001 hil dolandyryş ulgamynyň, ISO14001 daşky gurşaw dolandyryş ulgamynyň şahadatnamalaryny üstünlikli aldyk we OHSAS 18001 barlagyndan geçdik.

Kompaniýanyň tertibi

 Bizde ajaýyp ösüş topary, güýçli tehniki güýç we uly göwrümli önümçilik bar.“Synovi” markamyz bilen bazardaky önümlerimiz giňden tanalýar we öwülýär. Dolandyryş ideýasyna we “ilki bilen müşderiniň ýokary hilli” hil syýasatyna laýyklykda “ýagşy ynam, täzelik, bütinleý ýeňýär”. "müşderi hudaý" hyzmat kriteriýasyny ýerine ýetirýär.Önümiň ajaýyp artykmaçlygyna we satuw toruna bil baglap, müşderilerimize iň ýöriteleşdirilen, iň amatly we iň çalt önüm goldawyny we satuw hyzmatlaryndan öň we soň hyzmat bermäge taýýardyrys.

Şahadatnama

ISO9001 hil dolandyryş ulgamy, ISO14001 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy şahadatnamalaryny üstünlikli aldyk we OHSAS 18001-iň barlagyndan geçdik. Şeýle hem, önümiň hilini dürli-dürli tanadyk.SYNOVI, müşderileriň real wagt haýyşy boýunça ODM we OEM sargytlarynda başarnykly. Şu gün Hytaýda ýeke-täk ygtybarly batareýa we gün hyzmatdaşy üçin bize geliň.

c1